Shadow Brokers đang mở bán trực tiếp các công cụ tấn công NSA trên ZeroNet

Shadow Brokers đang mở bán trực tiếp các công cụ tấn công NSA trên ZeroNet

Bảo mật, Bảo mật Website, Lỗ hổng bảo mật No Comments on Shadow Brokers đang mở bán trực tiếp các công cụ tấn công NSA trên ZeroNet

Hôm qua, ngày 4/12/2016, một người dùng có tên đã đăng trên trang Medium rằng các kẻ tấn công từ nhóm đang bán các công cụ NSA (

Trang web cũng cho phép người dùng tải về một ảnh chụp màn hình và các tập tin liên quan đến mỗi mục.

screen

Các tập tin liên quan là 2 tập tin có tên giống nhau Screenshots.zip và Screenshots.zip.sig.

message#6

Mỗi một mục trên trang web được phân theo từng loại: “exploit”, “Trojan”, “implant”, dao động từ 1-100 Bitcoins/mục ().

Bất cứ ai đều có thể mua tất cả các khai thác với khoảng $780.000.

 

Theo VNPT-CERT

Author

Related Articles

Leave a comment

Back to Top