Home

HanoTech.Net | Chuyên trang công nghệ, thông tin bảo mật, bản vá lỗ hổng

Chuyên trang công nghệ, thông tin bảo mật, bản vá lỗ hổng

Bảo mật website như thế nào tốt nhất
November 8, 2016

Bảo mật website như thế nào tốt nhất

Lỗ hổng bảo mật Dirty Cow leo quyền trong hầu hết kernel – CVE-2016-5195
November 8, 2016

Lỗ hổng bảo mật Dirty Cow leo quyền trong hầu hết kernel – CVE-2016-5195

CoPP là gì ? Cách chống DDoS UDP TCP bằng CoPP Control Panel Policing
April 2, 2018

CoPP là gì ? Cách chống DDoS UDP TCP bằng CoPP Control Panel Policing

Tấn công DoS từ một máy tính có thể làm down Server/Firewall
March 10, 2017

Tấn công DoS từ một máy tính có thể làm down Server/Firewall

Cách phòng chống tấn công DDoS hiệu quả
November 8, 2016

Cách phòng chống tấn công DDoS hiệu quả

Lỗ hổng bảo mật Tomcat Apache cho phép thực thi code từ xa
March 10, 2017

Lỗ hổng bảo mật Tomcat Apache cho phép thực thi code từ xa

CVE-2017-6074: Lỗ hổng kernel nghiêm trọng tồn tại suốt 11 năm
March 10, 2017

CVE-2017-6074: Lỗ hổng kernel nghiêm trọng tồn tại suốt 11 năm

Home

Advertisement

Technology News

CoPP là gì ? Cách chống DDoS UDP TCP bằng CoPP Control Panel Policing

CoPP là gì ? Cách chống DDoS UDP TCP bằng CoPP Control Panel Policing

Một ngày đẹp trời bạn bị tấn công UDP Reflection với băng thông đầu vào lên tới 100Gbps, hay bị tấn công DDoS TCP với tần suất cực cao. Switch/Router CPU full 95%, đồng thời gói tin bị drop liên tục. Bài viết này hướng dẫn các bạn bảo vệ hệ thống mạng của mình khỏi các cuộc tấn công DoS/DdoS quy mô lớn bằng cách thiết lập Policy chặn ở mạng biên của mạng ( Border Network ). Cách này th