Home

HanoTech.Net | Chuyên trang công nghệ, thông tin bảo mật, bản vá lỗ hổng

Chuyên trang công nghệ, thông tin bảo mật, bản vá lỗ hổng

CoPP là gì ? Cách chống DDoS UDP TCP bằng CoPP Control Panel Policing
April 2, 2018

CoPP là gì ? Cách chống DDoS UDP TCP bằng CoPP Control Panel Policing

CVE-2017-6074: Lỗ hổng kernel nghiêm trọng tồn tại suốt 11 năm
March 10, 2017

CVE-2017-6074: Lỗ hổng kernel nghiêm trọng tồn tại suốt 11 năm

Cách thức giả mạo hầu như không thể bị phát hiện trên Chrome, Firefox và Opera
April 20, 2017

Cách thức giả mạo hầu như không thể bị phát hiện trên Chrome, Firefox và Opera

Shadow Brokers đang mở bán trực tiếp các công cụ tấn công NSA trên ZeroNet
April 19, 2017

Shadow Brokers đang mở bán trực tiếp các công cụ tấn công NSA trên ZeroNet

Website bị nhiễm mã độc, Google đánh dấu đỏ “Reported attack page”
March 10, 2017

Website bị nhiễm mã độc, Google đánh dấu đỏ “Reported attack page”

Cách phòng chống tấn công DDoS hiệu quả
November 8, 2016

Cách phòng chống tấn công DDoS hiệu quả

VNCERT yêu cầu chặn khẩn cấp hệ thống máy chủ điều khiển mã độc tấn công APT
September 11, 2017

VNCERT yêu cầu chặn khẩn cấp hệ thống máy chủ điều khiển mã độc tấn công APT

Home

Advertisement

Technology News

Tấn công DoS từ một máy tính có thể làm down Server/Firewall

Tấn công DoS từ một máy tính có thể làm down Server/Firewall

Tấn công DoS BlackNurse Các nhà nghiên cứu đã tìm ra một loại tấn công mới cho phép một máy tính làm down (tắt) Server hay Firewall doanh nghiệp. Kẻ tấn công sẽ gửi rất nhiều gói ICMP TYPE 3 (Destination Unreachable) và CODE 3 (Port Unreachable) tới 1 máy chủ và làm máy chủ đó phải xử lý tiêu thụ rất nhiều tài nguyên CPU để xử lý chúng. Loại tấn công này gọi là BlackNurse.     Các nhà nghiên cứu